در حال نمایش یک نتیجه

دانلود کتاب صوتی دنیای بسته: جامعه‌شناسی و روانشناسی زندان از دورن

15,000 تومان

توضیح کتاب دنیای بسته:

در کتاب حاضر به موضوعاتی چون زمان، ارتباط با خانواده، ارتباط زندانیان با یکدیگر و با زندان‌بان‌ها و نیز ارتباط با محیط فیزیکی و کالبدی و اشیای پیرامون زندانی و … با نگاهی از ژرفای زندان و روش مشاهده مشارکتی همدلانه پرداخته شده است. مشابهت‌های زندان با جامعه بسته و رفتارشناسی ساکنان دنیای بسته، پدیدارشناسی زندان، سنخ‌شناسی زندانیان، مسأله خانواده، روان‌شناسی و رفتارشناسی اجتماعی و فردی در زندان، سندرم زندان، نقش خبر و آگاهی برای زندانی، رؤیاها و باورها و کار کردن در زندان و …، از جمله مباحث مطرح شده در این اثر است.