علوم انسانی، مجموعه‌ای از رشته‌های دانشگاهی هستند که جنبه‌های مرتبط با ویژگی‌های تمدنی، جامعه‌ای، فرهنگی تاریخی و باستانی، ادبی و جغرافیایی انسان را مطالعه و آموزش می‌دهند.

علوم انسانی

علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی قرار می‌گیرد که به مطالعهٔ طبیعت و پدیده‌های طبیعی می‌پردازد. علوم انسانی به مطالعهٔ انسان و رفتار او در زمینه‌های مختلف می‌پردازد.

رشته‌های علوم انسانی را می‌توان به دو دستهٔ اصلی تقسیم کرد:

  • علوم اجتماعی: این رشته‌ها به مطالعهٔ جوامع انسانی و روابط بین افراد و گروه‌ها می‌پردازند. برخی از رشته‌های علوم اجتماعی عبارتند از: جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، جغرافیا، حقوق، مدیریت، و ارتباطات.
  • علوم انسانی پایه: این رشته‌ها به مطالعهٔ پایه‌های معرفتی و فکری علوم انسانی می‌پردازند. برخی از رشته‌های علوم انسانی پایه عبارتند از: فلسفه، منطق، زبان‌شناسی، و ادبیات.

علوم انسانی اهمیت زیادی در زندگی انسان دارند. این علوم به ما کمک می‌کنند تا خودمان و جهان اطرافمان را بهتر بشناسیم. علوم انسانی به ما کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیریم و در زندگی خود موفق‌تر باشیم.

در حال نمایش 2 نتیجه