درخواست کتاب

به بخش درخواست کتاب خوش آمدید!

سیراف بوک روزانه صدها پیام درخواست کتاب دریافت می‌کند که اکثر آن کتاب‌ها از قبل در این سایت وجود دارند و تنها وقت ما برای مطالعه این پیام‌ها گرفته می‌شود و به طبع آن امکان درج کتاب جدید کمتر می‌شود.

بنابراین لطفاً و لطفاً و لطفاً قبل از درخواست کتاب، ابتدا نام کتاب یا نویسنده آن‌ را در سایت جستجو کنید و در صورت عدم رسیدن به نتیجه درخواست خود را از طریق فرم روبرو برای ما ارسال کنید.

توجه داشته باشید ما تمامی پیام‌ها را می‌خوانیم و سعی ما در قراردادن کتاب‌های درخواستی شماست؛ اما در صورتی که کتاب درخواستی شما در سایت قرار نگرفته به دلیل عدم دسترسی به آن یا حقوق مالکیت فکری یا معنوی بوده و نیازی به تکرار درخواستتان نیست.