در حال نمایش یک نتیجه

دانلود کتاب صوتی خانه دایی یوسف

15,000 تومان

دانلود کتاب صوتی خانه دایی یوسف “خانه دایی یوسف” کتابی است از “اتابک فتح الله زاده” و به کوشش “علی دهباشی” که در آن به “وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی” پرداخته شده است. “اتابک فتح الله زاده” که در گذشته یکی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود، همچون بسیاری دیگر از اعضای این سازمان در جریان مهاجرت دسته جمعی، عازم شوروی سابق شد تا به این کشور پناهنده شود؛ اما آنچه در آن جا انتظار وی و دیگر هم رزمان او در حزب توده را می کشید، چیزی جز تیره روزی و بدبختی نبود.