در حال نمایش یک نتیجه

دانلود کتاب ختومات و تسخیرات جن

10,000 تومان

دانلود کتاب ختومات و تسخیرات جن ختومات و تسخیرات جن و اعمال قرطاس و علوم غریبه اثر علامه و حکیم و استاد سکاکی علیه الرحمه است. این کتاب به صورت خطی نگاشته و در ۲۰۱ صفحه منتشر می گردد.سراج الدین سکاکی  (از نوابغ ادبیات عرب) که از علمای اسلام و در قرن هفتم بوده است و در عصر خوارزمشاهیان می زیسته. از کتابهای معروف وی “مفتاح العلوم” است.