علوم سیاسی

علوم سیاسی، یک علم اجتماعی است که با نظام‌های حکمرانی و تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌های سیاسی، افکار سیاسی و قانون اساسی مرتبط با رفتار سیاسی سروکار دارد. این علم به مطالعهٔ اموری می‌پردازد که با ایجاد و انتقال قدرت در پروسه‌های تصمیم‌گیری، نقش نظام‌ها در حکومت داری شامل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار سیاسی و سیاست‌های عمومی سر و کار دارد.

علوم سیاسی را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:

 • علوم سیاسی نظری: این بخش به مطالعهٔ نظریه‌ها و مفاهیم سیاسی می‌پردازد. برخی از شاخه‌های علوم سیاسی نظری عبارتند از: فلسفه سیاست، اندیشه سیاسی، نظریه‌های سیاسی، و روابط بین‌الملل.
 • علوم سیاسی عملی: این بخش به مطالعهٔ نهادها و فرایندهای سیاسی می‌پردازد. برخی از شاخه‌های علوم سیاسی عملی عبارتند از: حقوق اساسی، سیاست‌گذاری عمومی، و مطالعات منطقه‌ای.

علوم سیاسی یک علم کاربردی است و می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله سیاست، مدیریت، و حقوق مورد استفاده قرار گیرد.

شاخه‌های علوم سیاسی

علوم سیاسی دارای شاخه‌های متعددی است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • فلسفه سیاست: این شاخه به مطالعهٔ ماهیت سیاست، اهداف دولت، و اصول اخلاقی حکومت می‌پردازد.
 • اندیشه سیاسی: این شاخه به مطالعهٔ تاریخ اندیشه‌های سیاسی از دوران باستان تا به امروز می‌پردازد.
 • نظریه‌های سیاسی: این شاخه به مطالعهٔ نظریه‌های مختلف در مورد سیاست می‌پردازد.
 • حقوق اساسی: این شاخه به مطالعهٔ قانون اساسی و نهادهای سیاسی یک کشور می‌پردازد.
 • سیاست‌گذاری عمومی: این شاخه به مطالعهٔ فرایند تصمیم‌گیری در دولت می‌پردازد.
 • مطالعات منطقه‌ای: این شاخه به مطالعهٔ مسائل سیاسی و اجتماعی یک منطقه می‌پردازد.
 • روابط بین‌الملل: این شاخه به مطالعهٔ روابط بین کشورها می‌پردازد.

روش‌های تحقیق در علوم سیاسی

روش‌های تحقیق در علوم سیاسی به دو دستهٔ کیفی و کمی تقسیم می‌شوند.

روش‌های کیفی شامل مصاحبه، مشاهده، و تحلیل محتوا می‌شوند. این روش‌ها برای مطالعهٔ مسائل سیاسی که ماهیت پیچیده و چندوجهی دارند، مناسب هستند.

روش‌های کمی شامل آمار، مدل‌سازی، و آزمایش می‌شوند. این روش‌ها برای مطالعهٔ مسائل سیاسی که ماهیت عینی و قابل اندازه‌گیری دارند، مناسب هستند.

کاربرد علوم سیاسی

علوم سیاسی کاربردهای متعددی در زمینه‌های مختلف دارد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای علوم سیاسی عبارتند از:

 • تحلیل سیاست‌های دولتی: علوم سیاسی می‌تواند برای تحلیل سیاست‌های دولتی و ارزیابی اثربخشی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
 • پیش‌بینی تحولات سیاسی: علوم سیاسی می‌تواند برای پیش‌بینی تحولات سیاسی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 • تصمیم‌گیری سیاسی: علوم سیاسی می‌تواند به سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کمک کند.
 • آموزش شهروندان: علوم سیاسی می‌تواند به شهروندان در درک مسائل سیاسی و مشارکت در فرایند سیاسی کمک کند.

اهمیت علوم سیاسی

علوم سیاسی یک علم مهم و کاربردی است که می‌تواند در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. علوم سیاسی به ما کمک می‌کند تا مسائل سیاسی را بهتر درک کنیم و در فرایند سیاسی مشارکت داشته باشیم.

در حال نمایش 6 نتیجه

 کتاب صوتی ظهور و سقوط دوچه موسولینی

15,000 تومان

موسولینی یکشنبه بعد از ظهر سال 1883 در روستایی در مرکز ایتالیا متولد شد. یک شنبه بعد از ظهر در سال 1945 توسط گروهی منحرف از جریان اصلی و حزبی کمونیست در ساحل دریاچه کومو مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در شصت و دو سالگی در میان آن بعد از ظهر سرنوشت ساز ، موسولینی یکی از دراماتیک ترین زندگی های تاریخ مدرن را گذراند. هیبرت رد موسولینی را ردیابی می کند و جزئیات ظریف ایدئولوژی فاشیستی وی را نشان می دهد. این کتاب میراث موسولینی را بررسی می کند و نشان می دهد که چرا او همچنان مورد احترام و اهانت مردم ایتالیا است.